Generalforsamling 2023

Kære medlemmer det er blevet tid til at holde den årlige generalforsamling i CC Hillerød. I år har vi inviteret Brian Holm til at underholde os efter generalforsamling, så der er ingen undskyld for ikke at deltage.

Vi vil gerne vide , hvor mange sandwich vi skal bestiller. Derfor vil vi bede jer til melde jer generalforsamling her: Tilmelding til generalforsamling


Tid og sted

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 28. februar kl. 18.30 hos MTB Tours - Frydenborgvej 27L, 3400 Hillerød. Efter den ordinære generalforsamling vil der være foredrag, og der serveres sandwich, kaffe m.m. 

Forslag til generalforsamling

Du har som medlem af CC Hillerød mulighed for at komme forslag, som du ønsker, der skal drøftes på generalforsamling.

Forslag der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen på formand@cchillerod.dk senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 14. februar. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen sammen med revideret årsregnskab og forslag til budget for det nye regnskabsår.

CC Hillerød - Vedtægter

Årsregnskab 2022 - CCH.pdf

Dagsorden jf. klubbens vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
  1. Michael Egebjerg Hansen - ikke på valg
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
  1. Jan Bo Hansen - Genopstiller
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  1. Nikolaj Richardt - ikke på valg
  2. Morten Ellegaard - ikke på valg
  3. Torben Arnt - ikke på valg
  4. Rasmus Nielsen - Genopstiller
  5. Søren Hannibalsen - Genopstiller 
  6. Mark Frederiksen - ikke på valg
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Evt.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram