Årets generalforsamling afholdes online på grund af det fortsatte forsamlingsloft og corona-restriktioner. 

Vi havde i bestyrelsen håbet på, at vi kunne afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde, som vi plejer. Det er desværre ikke muligt. Derfor afholde vi den online i stedet, så du kan deltage hjemme fra sofaen.  

Tid og sted
Generalforsamlingen afholdes online onsdag den 17. marts kl. 19 på Microsoft Teams.

Sådan deltager du på Teams

Du kan deltage på Teams via din pc. Du behøves ikke installere Teams på din pc for at deltage, og du behøver heller ikke oprette en brugerkonto eller logge på for at deltage. Du skal bare klikke på nedenstående link for deltage:

Klik her for at deltage i generalforsamlingen 2021

Du kan også deltage på din tablet eller smartphone. Det kræver, at du installere Teams-appen.  

Lidt praktisk: 

 

 • Vi starter onlinemødet kl. 18.45
 • Vi beder alle om at slukke deres mikrofoner under mødet
 • Vi indleder mødet med en kort guide til hvordan man bruger Teams under mødet, så alle er med på, hvordan de deltager.  

 

Forslag til generalforsamling
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. Årsregnskab og vedtægter:

CC Hillerød - Vedtægter
CC Hillerød - Årsregnskab 2020


Dagsorden jf. klubbens vedtægter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsen beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af revideret regnskab for godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5) Fastsættelse af kontingent – foreslås uændret:

 • Voksne: KR 550
 • Børn u/17: KR 350
 • Familier: KR 1100
6) Behandling af indkommende forslag
7) Valg af formand (i lige år)
 • Michael Egebjerg Hansen – ikke på valg
8) Valg af kasserer (i ulige år)
 • Mette Andersen – modtager ikke genvalg
 • Jan Bo Hansen opstiller som kasserer
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

 

 • Torben Arnt Hansen – modtager genvalg
 • Nikolaj Richardt Jørgensen – modtager genvalg
 • Morten Ellegaard Andersen – modtager genvalg
 • Rasmus Nielsen – modtager genvalg
 • Søren Hannibalsen – modtager valg

10) Valg af suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Lars Eghoff opstiller som revisor

 

12) Evt.

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle