Generalforsamling

CC Hillerød holder generalforsamling på onsdag. Bestyrelsen vil gerne bruge mødet til at drøfte visioner for udvikling af vores cykelklub, og hvordan vi kan gøre det endnu sjovere at være en del af CC Hillerød. Det kan være store og små ideer om alt fra træning til sociale aktiviteter. Klubben har midlerne til at støtte aktiviteter, og bestyrelsen har i budget 2024 afsat i alt 60.000 kr. til klubarrangementer. Det er tre gange så meget, som klubben brugte sidste år og et signal om at vi fra bestyrelsen gerne vil støtte om aktiviteter, der kan styrke klublivet. Så kom og vær til at sætte dit præg på klubben.   

ÅRSREGNSKAB 2023 - CCH.XLSX

CCH - Vision 2030.pdf


TID OG STED

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 28. februar kl. 19 i Aulaen på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød.

DAGSORDEN JF. KLUBBENS VEDTÆGTER:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkommende forslag
  1. CC Hillerød - Vision 2030
 7. Valg af formand (i lige år)
  1. Michael Egebjerg Hansen - genopstiller
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
  1. Jan Bo Hansen - ikke på valg
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Nikolaj Richardt - genopstiller
  • Morten Ellegaard - genopstiller
  • Torben Arnt - genopstiller
  • Mark Frederiksen - genopstiller ikke 
  • Rasmus Nielsen - ikke på valg
  • Søren Hannibalsen - ikke på valg
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Evt.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram