Kære medlemmer

Sæsonen 2022 står for døren, og det ser ud til at vi går en god sæson i møde fri for corona og restriktioner og forhåbentligt med masser af solskin og gode timer på landevejen sammen med klubkammeraterne i CC Hillerød. Vi skyder sæsonen i gang med den årlige generalforsamling, hvor vi håber at se et stort fremmøde, nu hvor vi endelig kan mødes igen.

Tid og sted

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 23. februar kl. 19 i Aulaen på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød.

Forslag til generalforsamling

Du har som medlem af CC Hillerød mulighed for at komme forslag, som du ønsker, der skal drøftes på generalforsamling.

Forslag der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 9. februar. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen sammen med revideret årsregnskab og forslag til budget for det nye regnskabsår.

CC Hillerød - Vedtægter

CC Hillerød - Årsregnskab 2021 og budget 2022 

Dagsorden jf. klubbens vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Valg af formand (i lige år)
  1. Michael Egebjerg Hansen - på valg
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
  1. Jan Bo Hansen - ikke på valg
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  1. Nikolaj Richardt - på valg - genopstiller
  2. Morten Ellegaard - på valg - genopstiller
  3. Torben Arnt - på valg - genopstiller
  4. Rasmus Nielsen - ikke på valg
  5. Søren Hannibalsen - ikke på valg
  6. Mark Frederiksen - opstiller til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Evt.

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle