Kære medlemmer

2020 har på mange måder været et udfordrende år også for vores lille cykelklub. Forhåbentligt bliver 2021, året, hvor vi vender tilbage til hverdagen. En ting er helt sikkert – foråret er på vej og landevejssæsonen begynder lige om lidt.

Under normale omstændigheder skulle vi have afholdt generalforsamling inden udgangen af februar. På grund af COVID-19-restriktionerne har vi fra bestyrelsens side besluttet at udsætte generalforsamling i håb om at myndighedernes restriktioner tillader, at vi kan afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde. Hvis det ikke er muligt vil generalforsamlingen blive afholdt online.

 

Tid og sted

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 17. marts kl. 19 i Aulaen på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød. Alternativt afholdes generalforsamlingen online, hvis det ikke er muligt at mødes fysisk jf. myndighedernes restriktioner.


Forslag til generalforsamling

Du har som medlem af CC Hillerød mulighed for at komme forslag, som du ønsker, der skal drøftes på generalforsamling.

Forslag der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 3. marts. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen sammen med revideret årsregnskab og forslag til budget for det nye regnskabsår.

CC Hillerød - Vedtægter 

Dagsorden jf. klubbens vedtægter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsen beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af revideret regnskab for godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5) Fastsættelse af kontingent – foreslås uændret:
• Voksne: KR 550
• Børn u/17: KR 350
• Familier: KR 1100
6) Behandling af indkommende forslag
7) Valg af formand (i lige år)
• Michael Egebjerg Hansen – ikke på valg
8) Valg af kasserer (i ulige år)
• Mette Andersen – modtager ikke genvalg
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
• Torben Arnt Hansen – modtager genvalg
• Nikolaj Richardt Jørgensen – modtager genvalg
• Morten Ellegaard Andersen – modtager genvalg
• Rasmus Nielsen – modtager genvalg
• Søren Hannibalsen – modtager valg
10) Valg af suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af revisor og revisorsuppleant
12) Evt.

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle