Tilmeldte
17
Navn Bemærkning
Alice Kofoed Vil gerne deltage i tilberedning af sandwich, nummer udlevering og forplejning efter løbet.
Anja Foverskov Gerne indskrivning eller forplejning, men jeg kan også sættes på andet.
Bente Riis
Erik Roesen Larsen
Finn Essen
Flemming Nielsen
Frank Kofoed
Jens Schou Jensen Gerne ved Kagerup station
Jytte Olsgaard Lukkerytter 
Karina Antonsen Jeg vil gerne sidde ved eftertilmeldinger og indtastning af eftertilmeldinger
Peter Ross Hel dag
Poul Overgaard Flagpost og adhoc opgaver
Rune Demant Jeg kan hjælpe indtil klokken 14
Søren Hannibalsen
Søren Hansson
Søren Janner Helst post 7 eller 8 (togoverskæringerne)
Thomas Jönsson Jeg vil godt stå hos Vega Cykler med nummerudleveringlørdag, som alle de andre år